مهربانی

ساخت وبلاگ
چکیده : 💞انسانها زودپشیمان مےشوندگاه ازگفته هایشانگاه ازنگفته هایشاناماسراغ ندارم کسےراکه از مهربانی پشیمان... با عنوان : مهربانی بخوانید :

💞انسانها زودپشیمان مےشوند
گاه ازگفته هایشان
گاه ازنگفته هایشان
اماسراغ ندارم کسےرا
که از مهربانی پشیمان شده باشد
خوشا به حال آنانکه خوب مےدانند
مهربانی،منطقےترین گفت وگوی زندگیست💞

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:15